fbpx

Artikel 1. Definities
1.1. In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:
a. Paula Snippe Coaching gevestigd aan de Lessinglaan 105 te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69646996;
b. bezoeker: de bezoeker van de website;
c. website: de website www.paulasnippe.nl die door Paula Snippe Coaching wordt beheerd;

Artikel 2. Inhoud
2.1. Paula Snippe Coaching behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd
2.2. Paula Snippe Coaching kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.
2.3. Het aanbod van Paula Snippe Coaching op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden coaching. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de bezoeker mogelijk te maken.
2.4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van Paula Snippe Coaching op de website binden Paula Snippe Coaching niet.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1. De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s, video’s, e.d.) berusten bij Paula Snippe Coaching of bij zijn licentiegever. Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Paula Snippe Coaching, de website of de daarop aangeboden informatie: te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren.
3.2. Het is niet toegestaan de website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van de website of inhoud verzamelt.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die op de website staat.
4.2. Paula Snippe Coaching garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Paula Snippe Coaching wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 5. Links naar websites van derden
5.1. In het geval dat Paula Snippe Coaching links van zijn website naar een website van derden verschaft of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de website van Paula Snippe Coaching te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Paula Snippe Coaching geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Paula Snippe Coaching en Paula Snippe Coaching verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Paula Snippe Coaching in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

 

x

Kies zelf jouw gebruikservaring!
Door het gebruik van cookies kunnen wij onze site beter later werken en jou relevante informatie laten zien via video's en social media.
Door akkoord te gaan, accepteer je het gebruik van cookies in overeenstemming met ons privacy statement.

Ik accepteer Ik weiger Privacy statement